II. MŰVÉSZETTERÁPIÁS VILÁGKONGRESSZUS

 

 

 

Közlemény

 

 


A II. Művészetterápiás Világkongresszus, melyet a Magyar Orvosi Kamara akkreditált, 2011. augusztus 28-tól 31-ig a Novotel Budapest Kongresszusi Központban nagy sikerrel zajlott le.

 

A négynapos rendezvény tiszteletbeli fővédnöke Androulla Vassiliou asszony volt, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, sportért, ifjúsági, média- és soknyelvűségi ügyekért felelős biztosa, szakmai fővédnöke Bitter István, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója volt. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vállalták a fővédnökséget.


Az augusztus 28-i művészeti nyitónapon Schmitt Pál köztársasági elnök beköszöntőjének felolvasása után Prokopp Mária professzor asszony tartott művészetterápiás kiállításmegnyitót és Vásáry Tamás adott zongorakoncertet, az augusztus 29-i tudományos megnyitót Réthelyi Miklós, Kurimay Tamás, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke valamint Bitter István professzor tartották.


Az előadók és vendégek a világ több mint húsz országából érkeztek, Európából,  Amerikából és Ázsiából.


A Nemzeti Erőforrás Minisztérium öt államtitkársága képviselte magát a rendezvény védnökeiként: Hoffmann Rózsa, oktatásért, Szőcs Géza, kultúráért, Szócska Miklós, egészségügyért, Soltész Miklós, szociális és ifjúsági ügyekért, valamint Czene Attila, sportért felelős államtitkárok.


A negyedik nap délutánján Szőcs Géza államtitkár tartott záróbeszédet.

 

A szakmailag rendkívül magas színvonalú előadások teljes szövegét angol nyelvű CD-ROM-on az absztraktfüzettel együtt a kongresszusi csomagban minden résztvevő kézhez kapta.

 

A II. Művészetterápiás Világkongresszus három fő célkitűzése a következő volt:

 

1. Tekintettel arra, hogy az utóbbi évtizedek állandóan erősödő differenciálódási folyamatai során a művészetterápiák területén egyre több és több irányzat, iskola született, az alkalmazási területek is állandóan sokasodnak, szükségesnek mutatkozott egy fórum létrehozása, amelyen alkalom nyílik a tudományos eszmecserére, a művészetterápiás módszerek bemutatására, a szintetizáló, integratív folyamatok beindítására, amelyből elvi kiindulópontként nem maradhat ki egyetlen művészetterápiás ágazat és egyetlen földrajzi régió sem. A művészetterápia fogalmának és alapvető terminus technicusainak tisztázása, alapvető elméleti, történeti, interdiszciplináris kérdések megtárgyalása, a művészetfelfogások ismertetése és számos egyéb kérdés éppúgy szerepelt az első előadáskérő felhívásban, mint az egyes művészetterápiás ágazatokhoz tartozó témák sokasága között a sport-, lovas- és kisállatterápia témakörök is, mivel ezek a művészetterápiák közül a mozgásművészeti terápiákhoz kapcsolódó, fontos, hatékony terápiákat tartalmazó határterületek.

 

2. A művészeti terápiák olyan, viszonylag új szakterületeket alkotnak szerte a világon, amelyekhez kapcsolódik egy sor új szakma, s ezek a szakmák jelenleg a létesülés különböző fejlettségi fázisaiban vannak. A professzionalizációs folyamatok földrajzi régiónkénti különbözősége is felvetette az átfogó nemzetközi tanácskozási fórum létrehozásának szükségességét. A professzionalizáció kulcskérdése a felsőoktatási integráció, amely ennek megfelelően szintén különböző fejlettségi szinten áll az egyes kontinenseken, s ezek a különbségek igen jelentősek.Magyarország a középmezőnyben foglal helyet, s ez alkalmassá teszi a teljes spektrum reális áttekintésére.

 

3. A második magyar kezdeményezésű, magyarországi megrendezésű művészetterápiás világkongresszus Művészeti, Tudományos és Szervező Bizottsága a fentiekben megfogalmazott célkitűzések megvalósítása érdekében egy kongresszusi folyamat létesítésével, tehát a folytatással, további világkongresszusok szervezése útján kíván tovább tevékenykedni.

 

Az első és a második művészetterápiás világkongresszus dokumentumai, a további információk megtalálhatók honlapunk menüpontjaiban.

 

A kongresszus befejezését követő értekezleten stábunk úgy határozott, hogy 2013-ban megrendezzük a III. Művészetterápiás Világkongresszust.

 

 


Dr. Hász Erzsébet
a kongresszus elnöke

 


 

 

 

 

 

ÜDVÖZLET 

 

Dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság Elnökének levele a kongresszushoz:

 

Tisztelt Kongresszus!

Hölgyeim és Uraim!

 

Büszkeséggel tölt el, hogy Budapesten immáron másodízben kerül megrendezésre a Művészetterápiás Világkongresszus. A hazai tudományos háttér, a sikeres gyakorlat, a kreatív műhelyek és a kiváló szakemberek, oktatók jelenléte ismét Magyarországra hozta e szerteágazó terület szereplőit: nagyrabecsüléssel köszöntöm külföldi vendégeinket és a hazai résztvevőket!

 

A művészet az ember számára lelki és mentális táplálék, és végső soron mindannyiunk életében terápiás erővel bír. Felüdít és megnyugtat, felvillanyoz és elringat - igény, helyzet és állapot szerint. A művészet tehát kivételes "hatóanyag", felhasználható az egészségünk megőrzése érdekében. Akár szemlélőként, akár alkotóként fordulunk hozzá, a zene, az irodalom, a képzőművészet, a dráma és a mozgáskultúra mind az önkifejező képességet növeli, s ezzel támogatja az embert saját integritásának megőrzésében.

 

Kiváló írónk, Márai Sándor szerint egy remekműnek nem csak pontosnak és céltudatosnak, hanem "tündérinek" is kell lennie. Éppen ezért az alkotás szerinte "minden öntudatosság mellett önfeledt is".

 

E gondolatok jegyében, s a művészetterápia feladatait tekintve aligha kívánhatnánk mást, mint hogy az alkalmazott módszerek az elmélyülés és alkotás önfeledtségével mind több embert segítsenek hozzá az egészséges öntudatossághoz. Az ilyesfajta átlényegülésre kicsit mindenkinek szüksége van, de sokak számára, számos helyzetben ez életmentő, gyógyító folyamat is egyben.

 

Őszintén bízom benne, hogy a következő napok szakmai párbeszéde újabb jó gyakorlatok elterjedését eredményezi majd, s a társadalom mind jobban ráeszmél a művészetterápia jelentőségére.

 

Tartalmas és hasznos tanácskozást kívánok mindannyiuknak!

 

Budapest, 2011. augusztus 23.

 

 

Szívélyes üdvözlettel:

DR. SCHMITT PÁL

A Magyar Köztársaság Elnöke

 

 

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,
Kedves Kollégák

 

Kérem, engedjék meg, hogy örömmel tájékoztassam Önöket kongresszusunk előkészületeiről.

 

A II. Művészetterápiás Világkongresszuson újabb lehetőségünk nyílik arra, hogy aktuális szakmai kérdéseket feltárjunk és vitára bocsássunk, kicseréljük tapasztalatainkat, és reméljük, hogy a tudományos programhoz hasonló érdeklődést fognak kiváltani az azt kiegészítő művészeti rendezvényeink.  Remélhetően számos új szakmai információval fogunk gazdagodni 2011 augusztus 28-31 között, mivel a különböző szakmákban elmélyült kollégák megismerkedhetnek a más szakterületeken tevékenykedőkkel és a vélemények cseréje kölcsönösen hasznosnak fog bizonyulni.

 

Remélem, hogy Önök mindnyájan, tudósok és művészek, a politikai és a szakmai közélet jelesei, tanácsadó támogatóink és szponzoraink, a kongresszus minden egyes majdani vendége értékelni és élvezni fogja programjainkat, melyekhez előre is sikeres és gyümölcsöző időtöltést kívánok.

 

Hadd foglaljam össze kongresszusunk filozófiáját Goethe „Itáliai  utazásának” híres mondatával, némiképp átalakítva azt a II. Művészetterápiás Világkongresszus terápiacentrikus jellegéhez:
„In der Kunst ist das Beste gut genug.” Azaz: „A művészetben a legjobb a jó.” – Módosítva:

„In der Kunst-therapie ist das Beste gut genug.” – „A művészet-terápiában a legjobb a jó.”

 

DR. HÁSZ ERZSÉBET
a kongresszus elnöke

 

 

 

 

A II. Művészetterápiás Világkongresszus immár a második magyar kezdeményezésű nemzetközi rendezvény, amely következetesen vállalkozik arra a feladatra, hogy mind földrajzilag, mind a szakmai spektrumot tekintve átfogó értelemben tanácskozási fórumot nyújtson a zene, tánc, irodalom, képzőművészet, fotó és film valamint más művészeti ágak terápiás megfelelőivel, továbbá a sport mint terápia
s az állatokkal asszisztált terápiák alkalmazásával foglalkozó szakembereknek.
Ez az integratív jelleg abból a régóta ismert szükségletből fakad, amely ezen a szakterületen mint "a bőség zavara" jelentkezik: aligha létezik még egy olyan szférája a tudományos életnek, amely olyan sok részterületből tevődne össze, mint a művészetterápiák. Elég, ha csupán arra gondolunk, hogy a művészetek és a hozzájuk kapcsolódó történeti és esztétikai tudományok éppúgy relevánsak, mint a pszichiátria és mellette a művészetterápiák klinikai alkalmazási területeinek megfelelő számos egyéb orvostudományi ágazat, a pszichológiai és szociológiai tudományok, a preventív alkalmazási területeknek megfelelően a pedagógia-, kommunikáció- és könyvtártudomány, továbbá a rehabilitációs alkalmazásnak megfelelő szakterületek.
Integráció, konvergálás, szintetizálás, rendszerezés: ezek azok, a művészetterápiák további fejlődéshez nélkülözhetetlen folyamatok, amelyek elősegítéséhez a II. Művészetterápiás Világkongresszus kínálja a szükséges platformot.
Abban a reményben, hogy a vállalkozás sikerrel jár, ajánlom a Kollégák szíves figyelmébe a rendezvényt.
 

PROF. DR. BITTER ISTVÁN,
a Semmelweis Egyetem
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának igazgatója

 

 

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE

Cégnév: Budapesti Kongresszusi Központ
Cím: 1123 Budapest, Jagelló utca 1-3.

PCO Office

Cégnév: Meeting Budapest Kft.
Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
Telefon: +36 1/460 1161
Fax: +36 1/460 1164
 
meeting@meetingbudapest.hu
www.meetingbudapest.hu